top of page

 Work life balance- WLB 

WLB- הוא מושג המתייחס לאיזון וסדרי העדיפות שבין קריירה/עבודה לבין חיי הפנאי ומשפחה.

החיים בעידן המודרני הפרו את האיזון הטבעי שלנו והם הופכים את היכולת שלנו לחיות חיים בריאים ומספקים, לאתגר לא פשוט. לרובנו יש מודעות ורצון לנהל חיי משפחה מספקים ומשמעותיים ויחד עם זה אנו רוצים לנהל קריירה מצליחה המעניקה סיפוק ומשמעות.

שני צרכים אלו דורשים מאיתנו משאבים של זמן ואנרגיה ויוצרים בנו קונפליקט פנימי, מעין תחרות על אותה משבצת אנרגיה. תחרות שיוצרת מתח פנימי וחוסר איזון מערכתי, שמשפיעים על התפקוד שלנו גם בבית וגם בעבודה.    על מנת לייצר את האיזון המיוחל, לפתור את הקונפליקט הפנימי ולשפר משמעותית את איכות חיינו  אנו נדרשים לפרמט ולהגדיר מחדש את

החשיבה שלנו, לייצר הבנה חדשה ולקבל כלים פרקטיים שישנו את המאזן הפנימי כולל הפחתת הסטרס, שיפור הבריאות ותחומי המשפחה וחיי הפנאי בחיינו.

כשמדברים על  WLB המיקוד הוא באדם עצמו, על מנת שיוכל לקדם עולם פנימי מאוזן ושלם המשפיע לטובה על היחסים והאפקטיביות במקומות העבודה ועל כך שתיווצר סביבת עבודה של אנשים שמחים החיים באיכות חיים טובה יותר.

סדנת פתיחה:  

 הגורמים להשפעת חוסר האיזון הפנימי על חיינו, המשתתפים יוכלו לבחון את רמת האיזון שלהם כיום אל מול האיזון הרצוי להם*

 השפעות הסטרס*

 החיים כאדם היושב*

 השפעות המזון המהיר והמעובד עלינו ועל ילדינו*.

 אבחון מרכיבי איכות החיים* 
חיזוק תפיסת האפשרויות שלנו כבני אדם לבחור את המציאות של חיינו.*

 כלים וטיפים מיידיים ליישום לשיפור מידי של אורח החיים.*.

ניתן לקיים תכנית המשך:  סדנה בת 5 מפגשים העוסקת בהרחבה בהנעה וגיוס מוטיבציה פנימית לקיום השינויים הנדרשים לקיום איכות חיים מאוזנת.

בנוסף, קיימת האפשרות לפגישות אישיות בנושא.

התקשרו: 052/5671953

bottom of page