top of page

 סדנאות הורים וילדים בספורט תחרותי 

ספורטאים המתאמנים בספורט תחרותי מתמודדים עם אתגרים מנטליים ייחודיים וכך גם הוריהם. משולש ההצלחה של הילד בספורט מורכב מ 3 צלעות: הילד, ההורה והמאמן. שלושת המרכיבים האלו חייבים להיות מסונכרנים בהרמוניה על מנת לתמוך בספורטאי.
קיים קשר הדוק בין התנהגות הספורטאי הצעיר בתחום הספורט שבו הוא עוסק ובין התנהגותו במשפחה, בלימודים ובתחומים אחרים בחייו.
בתוכנית ליווי לענפי הספורט התחרותי, אנו מתמקדים בכמה היבטים:

1. הורים - תתקיים הרצאה או סדנה העוסקת באלמנטים הרגשיים, מנטאלים, וההתנהגותיים של הילד - הספורטאי, ותיתן כלים להורים כיצד לעזור לילדיהם למצות את הפוטנציאל והכישורים שלהם. ( אפשרות לפגישות אישיות )

2. ספורטאים - מעבר להיבט הפיזי בספורט,  יש משקל משמעותי להיבט המנטאלי עבור כל ילד העוסק בספורט הישגי, זהו היבט שבעזרתו ניתן לשפר את היכולות הספורטיביות ולקחת ממנו הרבה מאוד כלים לחיים שמעבר לספורט.

יתקיימו מפגשים העוסקים באלמנטים הרגשיים, מנטאלים, וההתנהגותיים,  באופן שעוזרות לספורטאים למצות את הפוטנציאל והכישורים שלהם.

ניתן לבנות תכנית מדוייקת שמתאימה לצרכים של כל אגודה או מועדון הכוללת סדנה של מספר מפגשים, להורים, לספורטאים ולמאמנים.
המטרה היא לעזור לספורטאים הצעירים, למאמנים ולהורים לעבור את העליות והמורדות, משברים, הצלחות, כישלונות, לשפר את היכולת להתגבר על פחדים, לתפקד במצבי לחץ, לשפר את יכולת הסיבולת המנטאלית, ולשפר יכולת אחריות אישית של הספורטאי בסיוע ההורים לקבלת כלים מעשיים לשיפור יכולות אלו. 

זמן הרצאת הפתיחה בת הוא שעה וחצי וההרצאה מותאמת לכל ענפי הספורט הנדרשים, החל בספורט אישי ועד לספורט קבוצתי.תוכנית ההמשך נבנית בהתאם לפגישה אישית עם רכזי המועדון ובהתאם לצרכים הספציפיים, התכנית יכולה לכלול גם מפגשים אישיים עם חלק מהספורטאים, מפגשים קבוצתיים, מפגשים עם מאמנים וגם בלעדיהם, מפגשי הורים בנפרד ועוד, בהתאם לצורך המדוייק. 

בנוסף, קיימת אפשרות לאימון מנטלי לספורטאים באופן פרטי שלא דרך האגודה.

התקשרו : 052/5671953

bottom of page