top of page

שאלון מי אני

  1. המותג שאני רוצה להיות

  2. הערכים החשובים ביותר שלי

  3. שלושת הדברים החיוביים באישיותי

  4. כששואלים עלי הייתי רוצה שיגידו עלי

  5. המסר שהייתי רוצה להעביר

  6. הייחודיות שלי ( מה מבדל אותי מאחרים

  7. איך מה שרשמתי למעלה, יראה חיצונית? מבחינת שפת גוף, טון דיבור וכד'

  8. על מה אני צריכה עדיין להתאמן על מנת להיות המותג שאני רוצה

bottom of page