top of page

"השלט קונטרול הפנימי"


אם הייתי מייצרת לכם עלילה של סרט מדע בדיוני ובו מסופר על קהיליית רובוטים מיוחדים ומפותחים שיודעים לבצע פעילויות מורכבות בכוחות עצמם ולכל אחד מהם קיים שלט הפעלה שניתן לווסת את רגשותיהם על ידי השלט, לדוגמא, לחיצה על הכפתור האדום מפעילה פחד ולחיצה על הירוק – חרדה. נשמע הגיוני לסרט מדע בדיוני.

עכשיו, חישבו לרגע על עצמכם ועל דברים מסוימים שתמיד "מדליקים" אתכם, מקפיצים אתכם, מוציאים אתכם משיווי המשקל. לכל אחד מאתנו יש את הדברים האלו שמיוחדים רק לו. אותה סיטואציה שאצל מישהוא אחר לא תפעיל שום דבר. למשל יש מי שחייב שהבגדים יהיו מגוהצים ( כולל מצעים ), יש מי שלא יכל לסבול שכועסים עליו, יש כאלו שנכנסים לפאניקה ממעלית, יש כאלו שלא יכולים להיות אף פעם לבד, יש כאלו שלא יכולים להיות קרובים מידי ויש ויש ויש... כל אחת מההתנהגויות הללו מתחילה מטריגר שמפעיל רגשות שונים שלא תמיד מובנים על ידי הסביבה ולעיתים גם לא לאדם עצמו. בעצם, זה כמו שלט פנימי. דומה ללוח עם כפתורים שאצל כל אחד מפעילים התנהגויות שונות.

תעצרו רגע ותחשבו על עצמכם כרובוט עם שלט ונסו להבין איזה כפתורים מפעילים אצלכם את המנגנון המסוים הזה, מה גורם למה. ברגע שנמצא את הקשר נוכל גם להבין את עצמנו ( וזה כבר הישג ענק ) וגם להסביר למי שקרוב אלינו וכך נוכל לשמור את השלט אצלנו ולהיות אנחנו האחראיים על מי לוחץ עליו ואיפה.


bottom of page